Vzdělávání učitelů

Učitel národů Jan Amos Komenský řekl: „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ A tak v duchu Komenského myšlenky se učitelé ZŠ T. G. Masaryka pravidelně vzdělávají a jdou tak svým žákům příkladem. DVPP neboli další vzdělávání pedagogických pracovníků má zásadní vliv na školní klima a na celkovou atmosféru ve škole. Současně také pozitivně ovlivňuje nejenom kariéru samotného učitele, ale především jeho další profesní růst. Mnichovičtí učitelé se v prvním únorovém týdnu zúčastnili celodenního školení. Vedení školy připravilo bohatou nabídku čtyř vzdělávacích seminářů, které vedli zkušení lektoři. Témata seminářů pro učitele:

  1. Wellbeing – Bez Limitu, z.s.
  2. AI – umělá inteligence – Microsoft
  3. Nadaní žáci – Pedagogická fakulta UK
  4. Prevence syndromu vyhoření – Pro Fit Institut

Ohlas na semináře byl ze strany pedagogů velmi pozitivní a všichni si našli svoje téma, které je nejvíc oslovilo. Další vzdělávání učitelů totiž výrazně ovlivňuje kvalitu výuku, která ve škole probíhá.

Mgr. Petra Kaprálková