ZŠ Všestary

Hned po masopustu se začali žáčci připravovat na MDŽ. Veřejné vystoupení na tuto akci přenechali školáci malým dětem z Mateřské školy Sluníčko. Pro každou návštěvnici této slavnostní události ale vyrobili krásné přáníčko.

Všechny děti dělají velké pokroky, učí se novým dovednostem, pracují s nadšením. Paní učitelky dětem dopřávají nejrůznější zážitky a učení prožitkem. Za zmínku stojí návštěva jednoho tatínka, který společně s dětmi vyrobil krásná krmítka pro veverky. Děti tak přímo z oken svých tříd mohou pozorovat, jak si veverky díky jejich výrobku dávají pěkně do nosu. Dalším zpestřením byl preventivní program Etické dílny, který probíhá i mnichovické škole. Díky němu děti formou hry rozvíjely své prosociální chování, empatii, fair play a povídaly si o přátelství. V odpolední družině si děti užily také Bublinovou show.

V rámci měsíce knihy děti z přípravných tříd navštívily všestarskou knihovnu, kde pro ně byl připravený vzdělávací program. Knihovnice paní Kolofíková nejprve žáky seznámila s tím, jak to v knihovně chodí, jaké knihy si zde můžeme půjčit a také, jak se máme ke knihám chovat a proč bychom měli hodně číst. Malé budoucí čtenáře přišel pozdravit i pan starosta. Pak se už naši školáčci zaposlouchali do příběhu o zvířátkách a přátelství. Za ukázkovou spolupráci dostali všichni čtenářský průkaz, omalovánky a sladkou odměnu.

Škola Všestary je v současné době detašovaným pracovištěm ZŠ T.G.M. Mnichovice, a tak se samozřejmě zapojuje i do dění v Mnichovicích. V březnu se dva zástupci z každé třídy zúčastnili školního kola Recitační soutěže v mnichovické škole. Všechny děti byly za své přednesy odměněny a Matyáš Hanovský z přípravné třídy se dokonce ve své kategorii umístil na krásném 3. místě.

V březnu ve škole proběhla akce Kavárna – informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Účast byla opravdu veliká. Rodiče se dozvěděli potřebné informace nejen k zápisu do 1. třídy, ale například i to, jak dětem usnadnit přechod ze školky do světa velkých školáků. Motivační pohovory do 1. třídy proběhnou ve Škole Všestary v sobotu 13. dubna a paní učitelky se na milá setkání už nyní moc těší.

Za tým všestarských učitelek Mgr. Andrea Wieulzoeuf