BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Bezlesé prostředí v naší republice např. louka, pole, paseka nebo i zahrada, je vám všem jistě známé. Žáci, kteří se rozhodli pro účast v biologické olympiádě, se vydali ještě i na další jako jsou rašeliniště, skály a sutě, písčiny nebo třeba stanoviště nad horní hranicí lesa …

Téma „Bezlesí“ zvolili organizátoři pro 57. ročník biologické olympiády v kategorii C. Tato kategorie je určena pro žáky 8. – 9. ročníků základních škol. Školní kolo se konalo dne 24.1.2023 v počtu 12 žáků a proběhlo v souladu s pravidly stanovenými Ústřední komisí BiO. Žáci dosáhli vysokého bodového hodnocení. Je to krásný výsledek.

Gratulace patří všem zúčastněným. Jsem ráda, že našli odvahu, a šli soutěžit.

Do okresního kola postupují žáci na stupních vítězů. Podmínkou pro okresní kolo je vstupní badatelský úkol a prokázat další znalosti a dovednosti. V daném prostředí jsou živé organismy – typické rostliny a živočichové, tvořící živé společenstvo, jež se vyvíjí. A to platí tam, kde člověk nezasahuje nebo jen minimálně např. Boubínský prales, stejně tak i v prostředí silně pozměněném člověkem. Další z témat biologické olympiády pro okresní kolo je také Ochrana přírody v ČR.

Držím palce, ať se Vám daří i v tomto kole soutěže.

Jana Jelínková