Mikuláš v Domově seniorů

Domov pro seniory Blaník v Jiráskově ulici navštívili v úterý po poledni žáci z volitelného bloku Zvyky a tradice společně se členy pěveckého sboru a několika dobrovolníky, kteří chtěli našim seniorů také udělat radost. Někteří v pečlivě připravených kostýmech, jiní s pěveckým zápalem, se těšili na hudební pásmo a předání nadílky, kterou nesli v košíčku s sebou. Naši senioři uvítali milé zpestření svého denního režimu a děti také dostali drobnou sladkou odměnu.   

I. Hanušová a L. Barešová