Logická olympiáda

DALŠÍ ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI LOGICKÁ OLYMPIÁDA!!!
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. 

V naší škole se zúčastnilo 91 žáků v 6 kategoriích (MŠ; A1 – 1. ročník; A2 – 2. ročník; A 3 – 5. ročník; B – 2. stupeň a víceletá gymnázia)
Velkého úspěchu jsme dosáhli v kategorii B v konkurenci víceletých gymnázií. V ČR se v této kategorii zúčastnilo 25 736 žáků a v našem kraji 2 561.
Do krajského kola postoupilo 45 žáků – 2 z nich byli naši žáci: Kristýna Musilová ze 7. D a Daniel Boháč z 9. C.

Dan se umístil na 8. místě (do celostátního kola postoupilo 6 žáků) a Kristýnka (jedna z nejmladších účastnic) na 23. místě.

DĚKUJEME VŠEM ÚČASTNÍKŮM A BLAHOPŘEJEME DANOVI A KRISTÝNĚ.

Mgr. Miluše Staňková