Návštěva z Gymnázia

Ve čtvrtek 29. 9. navštívili naši školu studenti Gymnázia Přírodní škola. Studenti si připravili pro žáky workshopy na pestrá témata: stavba pece na železnou rudu a její tavba, Národní park Křivoklátsko, biologie – pozorování různých druhů živočichů, větrná fyzika – experimentální ověřování funkčnosti papírových vlaštovek, život s handicapem. Žáci 6.B a 7.C, kteří se za naši školu akce zúčastnili, ukázali studentům pozorování hnízdění sýkory ve školní budce s kamerou a aktivity z činnostního učení v matematice. Setkání bylo vydařené po všech stránkách a i hřejivým sluníčkem. 

Spolupráce trvá již několik let, tak si dovolím napsat, že už se stala tradicí. A můžeme se těšit opět v dalších letech.

Jana Jelínková