Prevence není nikdy dostatek

Prevence není nikdy dostatek, obzvlášť v dnešní době je důležitá. V mnichovické škole žáci rozvíjejí svoje dovednosti, získávají nové vědomosti a také pracují na svých kompetencích, což je celoživotní proces. Jednou z tzv. měkkých kompetencí je kompetence ke zvládání stresu a zátěžových situací, která je pro život velmi důležitá. A tak jsme velmi přivítali možnost zapojit se do pilotního programu společně s organizací Bez Limitu, z.s. (www.bezlimitu.net). Škola s touto organizací spolupracuje již několik let. Program, do kterého se letos některé sedmé třídy zapojily, jsme velmi uvítali a podpořili a rádi bychom v něm pokračovali i v dalších letech. Lektoři z Bez Limitu vedou žáky k sebepoznání, učí je pracovat s emocemi, stresem a vlastní autenticitou. Cílem programu je osobnostní růst, životní spokojenost a schopnost zvládat krizové situace tak, aby mohli žít život bez limitů a převzít odpovědnost za svůj život. Celý preventivní program bude zakončen sebezkušenostní dvoudenní výpravou do divoké přírody.

Za Školní poradenské pracoviště Petra Kaprálková