Rozhovor s paní ředitelkou

O přijímacích zkouškách na střední školy 

Za několik měsíců nastane čas přijímacích zkoušek. Kvůli tomuto tématu jsem se setkal s osobou nejpovolanější, paní ředitelkou Marcelou Erbekovou. 

Když jsem se díval na počty žáků, které mohou školy v naší oblasti Říčanska a Benešovska ve školním roce 2023/24 přijmout, tak mě překvapilo, že počty jsou malé vzhledem k velikosti regionu.  

Máte k této problematice nějaké informace, případně statistiky, čísla? 

„Co se týká čísel, kdybychom to vzali ve velkých číslech, tak nám dorůstají silnější ročníky. Silnější ročníky přicházejí na výstup ze základních škol a příchod do středních škol. Jak už jsi zmiňoval problematiku v této oblasti, tak máme tady výhodu nebo naopak nevýhodu, je to zkrátka výzva. Bydlíme v oblasti, kde žije mnoho talentovaných lidí a dětí, a proto je zde o gymnázia zájem větší než jinde. Máme výhodu, že Mnichovice se nachází na trase Praha- Říčany- Benešov.  

 Jak uspěli žáci naší školy v uplynulém přijímacím řízení? 

„K této otázce mám přesná čísla. Přijato bylo 100 % žáků. Všichni žáci se někam dostali. Kdybych se podívala, na jaké typy škol se dostali, tak 30 % žáků odešlo na gymnázia nebo lycea. Skoro 65 % žáků odešlo na střední školy s maturitou a na odborné učiliště 6 žáků. 

Žáci minulých devátých tříd se velmi dobře prosadili. 71 % žáků v celé ČR se dostalo na střední školy s maturitou a ze Základní školy Mnichovice se dostalo 92 % žáků.“  

 Jaké mají podle Vás šance žáci, kteří se budou chtít dostat na všeobecná gymnázia v Říčanech, případně v Benešově? Jaká byla úspěšnost našich žáků v minulosti? 

„ Některá čísla jsem už zmínila. Práce na volbě své školy musí začít dříve. Mělo by nás něco bavit, zjistit  v čem jsme dobří a podle toho si nastavit cíle a začít na tom pracovat. Když člověk posoudí svůj talent, řekne si, jestli je pro něj dobrá volba gymnázium v Říčanech nebo v Benešově, nebo jiný typ školy.“ 

 Máte pro žáky naší školy a jejich rodiče nějaké rady, jak uspět co nejlépe? 

„Nenechat to na poslední chvíli. Říct si v čem jsem dobrý, vím co mi jde, vím, že se mi to chce dělat a začnu na tom pracovat. Když si tyto body řeknu, tak je to důležité. Také si zmapovat střední školy nebo typy  škol, které se v okolí nabízí. Podívat se do té dané školy na den otevřených dveří, do statistik, kolik žáků daná škola bere a říct si ano, mám/nemám šanci, kde musím více zapracovat. Na začátku máte dvě možnosti u přijímacích zkoušek. Dát si jednu hodně ambiciózní, kde berou 30 z 600 žáků a poté si dát školu, kde není tak vysoký převis, abych měl větší šanci.“  

 Jak pomůže naše škola letošním a příštím deváťákům s přípravou? 

„Věřím si a zároveň se připravuji, dvě důležité věci, abych mohl v klidu spát a jít na přijímací zkoušky. V naší škole máme k dispozici školní poradenské pracoviště, paní školní psychoterapeutku. Mluvíme o tom s dětmi, jak se připravit, abychom touto zátěžovou situací prošli.“ 

 Jakou váhu v přijímacím řízení mají výsledky přijímacích zkoušek a jakou prospěch na ZŠ? 

„To je věc, na kterou se musí podívat každý žák u konkrétní školy. Každá škola to má trochu jinak. Váhy se liší podle toho, co školy nabízejí. Některé školy chtějí motivační dopisy, pohovory. Záleží na typu školy. “ 

 Tento bod jste již také zmínila. Jaké jsou šance v odvolacím řízení? Případně jak tomu bylo v minulých letech? 

„Šance jsou velké. Tím, jak má každý dvě přihlášky, tak ty převisy jsou velké. Rozhodně bych odvolaní podala a nevzdávala bych to.“ 

 Máte radu pro ty děti, které se nedostanou na svou vybranou školu? Jaké mají možnosti? 

„Další možnosti jsou o tom, rychle se rozhlédnout. Na trhu středních škol, podívat se, co se nabízí. Existuje spousta platforem. Naše zkušenost je, že i někteří žáci, kteří dlouho hledali, tak jim vyšla dokonce i první volba. Když to nevyjde v květnu, do září je ještě spousta času.“ 

 Může se stát, že se žák nedostane na žádnou střední školu?  

„Ano, stát se to může. Ale nikdy se to nestalo, protože nabídek na středních školách je více než žáků. Nemyslím si, že by někdo musel zůstat na ulici.“ 

 Moje poslední otázka. Je možné udělat přijímací zkoušky na více školách? 

Je jeden typ škol, kde je to dovoleno. Na uměleckých školách. Tam se dělají talentové zkoušky. Přihlášky se podávají už 30. listopadu. Tyto přihlášky se podávají dříve, protože ostatní jsou 1. března. Může se tak stát, že žák může podat dokonce čtyři přihlášky. Jedna cesta je přes talentovky a další cesta je, když neuspěje v prvním kole přijímacího řízení. Tak poté je to neomezené. Může podávat žádosti na tolik škol, kolik chce.  

 

Paní ředitelku vyzpovídal Tobiáš Kolník z 8. C