Spolupráce s MŠ Mnichovice

V měsíci květnu se rozvinula spolupráce tříd z naší školy se třídami předškoláků v MŠ Mnichovice. Do školky zavítali žáci tříd 5. B, 5. C a 7. B. Každá třída připravila pro své malé kamarády badatelské úkoly se zaměřením na přírodu. Na zahradě školky pak společně zkoumali stromy, rostliny nebo hmyz. Děti z MŠ pak na oplátku ukázaly školákům svoji školku, každý kout zahrady i všechna zvířátka, o která se starají. Jak malí, tak velcí si společně strávené dopoledne velice užili. Ti velcí na chvíli ještě “vyrostli” a byli pyšní, že mohou předávat své znalosti a dovednosti.  Ti malí předvedli, že už také o přírodě mnoho vědí a že dokáží být dobrými parťáky. Spolupráce bude pokračovat a děti ze školky se v červnu chystají navštívit své nové kamarády ve velké škole.
Lenka Bláhová
 
Návštěva školky očima žákyně sedmé třídy:
Navštívili jsme mateřskou školu. Ze začátku jsme se rozdělili do 7 skupin. V našich skupinách jsme hráli hry na seznamování a pak nás děti z mateřské školy provedly po své zahradě. Ukázaly nám, kde si rády hrají, kde mají zvířata a podobně. Potom co nás všude provedly, jsme měli přestávku na svačinu a pití. Po přestávce jsme každý šli ke stromu, který nám přiřadili. U stromu jsme si vzali papír a obkreslili jsme listy a kůru a nakreslili jsme siluetu stromu, abychom z toho mohli udělat kvarteto. Děti skvěle spolupracovaly. Bylo to fajn.