TRIPARTITNÍ SCHŮZKY

Na začátku tohoto týdne odstartovaly ve škole opět tripartitní schůzky, které poběží až do poloviny prosince. TRIPARTITA je dobrovolné setkání ve složení: žák + rodič + pedagog. Hlavním cílem je v dětech prohloubit důvěru nejen v rodiče, ale i v pedagoga. Stejně tak prohloubit důvěru rodiče ve školu a ve svoje dítě. Naučit žáka sebeúctě a zdravému sebehodnocení, podpořit ho v úsilí, které vede nejen ke zlepšování jeho výsledků, ale vůbec k zájmu a chuti učit se, vzdělávat se a mít o školu zájem. Ubezpečit ho, že i zdánlivý neúspěch se dá řešit. Vyzdvihnout úspěchy žáka a přesvědčit ho, že známky nejsou jediným zdrojem motivace.