Workshop Aj

V lednu proběhl workshop anglického jazyka o výuce metodou Helen Doron.

Super Nature, která je určena pro školy. Jedná se o audio-orální metodu, která je zaměřena především na mluvení a poslech. Děti se učí pomocí her, říkanek a písníček.

V hodinách anglického jazyka působí na děti nejenom paní učitelky, ale hlavně panenka Chloe, která nabízí dětem bezpečné prostředí, kde děti mohou experimentovat s jazykem a rozvíjet své komunikační dovednosti. Panenka v hodinách Aj slouží jako posluchač, který nikdy nekritizuje, což pomáhá dětem snižovat obavy z chyb a podporuje sebevědomí dětí při mluvení. Díky tomu se děti stávají ochotnějšími používat anglický jazyk a aktivně se zapojovat do konverzace.

Paní učitelky z první třídy si tak vyzkoušely nové pohybové hry, práci s výukovými kartami a dalšími aktivitami pro rozvoj svých žáčků. Tyto nové zkušenosti paní učitelky hned využily nejenom v hodinách angličtiny, ale také v jiných předmětech.

Michaela Kovářová