Zprávy z pátých ročníků

Začátek nového roku byl pro páté ročníky velice pestrý. Hned v lednu se připojily ke čtvrťákům na lyžařském kurzu ve Velké Úpě. Sněhové podmínky umožnily žákům, aby si užili kurz naplno. Všichni se tak domů vraceli se spoustou skvělých zážitků.

Ve škole se páťáci zúčastnili matematických soutěží Pangea a Klokan (na výsledky ještě čekáme). Díky těmto soutěžím si děti vyzkoušely, jak využít nabyté znalosti z hodin matematiky.

Nezaháleli jsme ani v hodinách českého jazyka. Vítězové třídních kol předvedli svůj talent ve školním kole recitační soutěže. V kategorii 5. a 6. ročníků se umístili žáci z 5. B, Vojta Císař (1. místo) a Lenka Krouzová (2. místo). V rámci hodin slohu si žáci sepsali vlastní „životní moudra“, která jim nyní visí ve třídě, a jimiž se snaží řídit.

Ani o přírodovědné a vlastivědné projekty páťáci nepřišli. V hodinách přírodovědy žáci prozkoumali vesmír a zaseli si semínka rostlin z různých podnebných pásů a nyní sledují jejich růst. Ve vlastivědě nás v  následujících týdnech čeká „cestování po Evropě“ – tvoření a prezentace projektů na evropské státy. Už se všichni těšíme, co si pro nás spolužáci přichystají.

Za páté ročníky Tereza Klímová