Bezpečí na internetu

Cesta integrace, o.p.s. – centrum preventivních programů připravilo pro žáky páté třídy i v tomto školním roce preventivní programy. Jedním z důležitých témat, kterými se ve škole zabýváme, obzvlášť v dnešní době, je Bezpečí na internetu, prevence kyberšikany a netolismu. Lektorka vedla program velmi citlivě, byla empatická a vytvořila bezpečné prostředí, ve kterém byli páťáci velmi otevření. Komunikovali a diskutovali o všem, co je k tématu zajímalo. Některé zkušenosti a znalosti našich dětí byly velkým překvapením pro přítomné učitele a možná budou překvapivé i pro vás rodiče.  Víte například, kolik peněz děti měsíčně utratí za „vychytávky“ ve virtuální hře? Ne, nejedná se o desetikoruny. Jde o celé kapesné věnované za ochranný štít, lepší zbraň nebo jinou výhodu ve hře. Víte, s kým je Vaše dítě v online spojení?  Za vtipnou přezdívkou je  možná desetiletý fanda stejné hry nebo se tam skrývá nebezpečný predátor…  V poslední době se množí případy, kdy dospělý, vzdělaný a logicky uvažující člověk takříkajíc „nalítl“ virtuálnímu podvodu a přišel o své celoživotní úspory, identitu  nebo dobrou pověst. A jak se potom mají v online světě zorientovat naše děti? Prosíme, věnujte pozornost tomu, co vaše dítě na síti dělá, jak často a s kým komunikuje. 

Lucie Dušková