Biologická olympiáda

Školní kolo biologické olympiády se konalo dne 24.1.2024 v počtu 18 žáků, což je zatím největší účast. Žáci mikroskopovali, určovali přírodniny, a prokazovali teoretické znalosti na téma “Jak se žije v lužním lese”, které zvolili organizátoři pro 58. ročník biologické olympiády v kategorii C. Gratulace patří všem zúčastněným. Jsem ráda, že našli odvahu, a šli soutěžit. 

Jana Jelínková