ZUŠ Říčany – Mnichovice

Milé děti, vážení rodiče, nejprve bychom vám všem chtěli popřát do nového roku vše dobré, ať se daří a ať každý den začíná a končí s úsměvem.

Blíží se nám pololetí a to pro mnohé naše přípravňáčky bude znamenat nástup do tzv. nástrojových skupinek, kde se budou naši nejmenší seznamovat se zvoleným nástrojem. Společně pak budeme zkoumat, zdali zvolený nástroj byl ten správný. V letošním roce v pobočce v Mnichovicích od pololetí otvíráme další hudební zaměření – hra na kytaru. Vyučovat bude paní učitelka MgA. Barbora Rothová.  Doufáme, že rozšíření nástrojových možností bude pro děti i rodiče v Mnichovicích vítaným přínosem.

V návaznosti na Adventní koncert, který se uskutečnil v nové jídelně ZŠ v Mnichovicích a který ještě v závěru článku  připomenu, plánujeme dosadit do jídelny kvalitní křídlo, které bychom opět mohli společně využívat a eventuálně by mohlo sloužit i k dalším kulturním událostem, které se v Mnichovicích budou konat. Jídelna je krásný prostor, který se ke konání různých akcí přímo nabízí.

S paní ředitelkou ze  ZŠ M. Erbekovou a jejím týmem společně plánujeme zrealizovat úpravu třídy pro společnou učebnu hudební výchovy. Dopoledne by byla třída využívána dětmi ze ZŠ, odpoledne by se zde vyučovala výuka ze ZUŠ. Předpokládáme, že během tohoto pololetí by se záměr mohl uskutečnit a dokončit.

Byla jsem velmi ráda, že mě v závěru roku přijala paní starostka Margita Valentová, kterou jsem informovala o současném stavu výuky a aktivit v ZUŠ v Mnichovicích a její možný další rozvoj. Nápady máme, uvidíme,  zdali se je podaří společně se ZŠ v Mnichovicích zrealizovat.

A na závěr poděkování kolegům ze ZUŠ a ZŠ Mnichovice, dětem i rodičům za krásný Adventní koncert, který proběhl těsně před vánocemi  v jídelně ZŠ Mnichovice. Děkujeme rodičům, že jste přišli v takovém množství, byla nás plná jídelna. Děti podaly moc hezké výkony a pro naši školu je to ukazatel toho, že kvalitní výuka probíhá nejen v Říčanech, ale i na pobočkách. A navíc nás těší vzrůstající zájem rodičů o výuku v ZUŠ. Koncert připomínáme několika fotografiemi.

Závěrečné poděkování posíláme na ZŠ Mnichovice, paní ředitelce Marcele Erbekové, paní zástupkyni Petře Kaprálkové a všem kolegům pedagogům i nepedagogům. Děkujeme za skvělou spolupráci, vážíme si toho.

Mgr. Iveta Sinkulová, MBA.

ředitelka ZUŠ Říčany