Co dělají učitelé o prázdninách?

Ve Francouzském institutu v Praze se letos konal již 5. ročník letní školy pro učitele francouzského jazyka “L´école d´été 2022”, kterou navštívily naše vyučující Fj. Ve dvou dnech během čtyř tematicky zaměřených workshopů načerpaly spoustu praktických nápadů k využití různých digitálních technologií a nástrojů ve výuce. Všechny dílny byly vedeny rodilými mluvčími. Na závěr proběhla diskuse u kulatého stolu věnovaná plánované revizi výuky 2. cizího jazyka ve školách.

Kolegyně němčinářky vyrazily za hranice. V německých Drážďanech a v Pirně se zúčastnily inspirativního a praktického metodického semináře, který ukázal, že výuka jazyků nemusí být jen dril gramatických jevů a memorování slovíček. Na semináři byla prezentována řada různorodých herních aktivit a moderních metodických postupů, které do procesu učení zapojují co možná nejvíce smyslů. Záměrem byl především  rozvoj konverzačních a komunikačních schopností žáků a způsob, jak toho co nejefektivněji dosáhnout. Součástí školení byla i zážitková metoda zaměřená na reálie.

I “Letní škola s iPadem” se konala v srpnu v malebném prostředí v srdci Jeseníků. Jednalo se o každoroční událost (letos 9. ročník), která byla doslova nabitá nápady do výuky, volitelnými workshopy, aktuálními aplikacemi, outdoorovými i indoorovými akcemi. Protože naše škola bude v nadcházejícím školním roce zavádět nově do výuky iPady, vyslala právě pod Praděd své pedagožky ze sekce ICT a jazyků, které si zde osvojily různé aplikace a výukové metody vhodné pro práci s iPadem.

MAP Říčany uspořádal „Letní školu pro pedagogy“ na zámečku v Kostelci nad Černými lesy. Na programu bylo hned několik seminářů. A že bylo z čeho vybírat! Lektor Miloslav Hubatka podpořil pomocí praktických ukázek třídní učitele. V rámci workshopu „Vyprávění ve výuce“ vedeným panem Romanem Musilem si účastníci vyzkoušeli mnoho aktivit na vlastní kůži a ukázali si, jak je využít ve škole a jak může být storytelling součástí různých předmětů. U lektorky Michaely Veselé zájemci ocenili analytické schopnosti k rozboru konkrétních situací ať ze školního prostředí nebo běžného života, okořeněné specifickým humorem paní Veselé. Velmi úspěšný byl také seminář zaměřený na řešení krizových situací, který připravily a vedly naše dvě kolegyně Petra Kaprálková a Jana Březinová.

Převážně prvostupňové paní učitelky se rozjely do různých koutů naší republiky na týdenní školení činnostního učení Tvořivé školy, kde načerpaly řadu nových nápadů, inspirací,  pomůcek a návodů na jejich efektivní využití v hodinách. Některé se potkaly s naší kolegyní Hanou Krchovou, která pro Tvořivou školu také lektoruje.

Bez nepovšimnutí nezůstala ani „Letní škola moderních učitelů od Microsoftu“.

Načerpáni novými podněty, nápady a inspirací se těšíme na školní rok 2022/23

Váš pedagogický sbor