Den stromů

V České republice i na celém světě se 20. října slaví Den stromů.

Prvňáčci tento den oslavili po svém a s paní vychovatelkami si řekli, že jsou pro nás stromy a celkově lesy důležité, protože nám udržují příznivé ovzduší.