Svět kostiček

Nový školní rok zahájili žáci druhých a třetích ročníků ZŠ T. G. M. Mnichovice v Muzeu Říčany na výstavě Svět kostiček. Naši žáci tak mohli vstoupit do velmi oblíbeného světa LEGOã, které bylo plné zábavy a tvořivosti. Žáci měli možnost shlédnout různé modely pro holky a kluky z řad LEGO. Z jednotlivých staveb byli žáci velmi nadšení a vzájemně si ukazovali, kdo má jaký doma, jak dlouhou dobu stavebnici sestavovali a kdo jim se stavbou pomáhal. Žáci se seznámili s bližšími informacemi o vzniku a původu této oblíbené stavebnice.

V rámci výstavy se žáci zapojili do řešení matematických úloh, které vypracovávali pomocí této oblíbené stavebnice a tím rozvíjeli své logické myšlení a matematické dovednosti. Během programu si žáci mohli sestavovat své vlastní stavby, vracet se k jednotlivým vystaveným modelům nebo řešit další logické úlohy.

Z celého programu odjížděli žáci naší školy velmi nadšeni a někteří si plánovali tuto výstavu zopakovat ještě jednou, a to se svými rodiči.

Za 2. a 3. ročníky Michaela Kovářová