Jak si žijí deváťáci?

Ačkoliv by se mohlo zdát, že deváťáci už to mají za „pár“ a nemají už nic moc na práci, jejich program je nabitý.

Ukončení celoročního projektu s francouzskou školou v Dijonu nastalo ve středu 25. 5. 2022, kdy se žáci pokusili o on-line spojení se svými kamarády. Bohužel selhala technika – pomalé připojení v rámci aplikace https://www.gather.town/. Nicméně děti, které si celý rok dopisovaly, měly na sebe navzájem kontakty přes sociální sítě – Instagram, Messenger atd. a tak velmi rychle zareagovaly a některým se povedlo spojení navázat. Vlastně se ukázalo, že školní projekt si bude i nadále žít vlastním životem, protože navázané přátelství nezlomí ani poslední zvonění.

V rámci hodin AJ žáci probírali téma Food and Cooking (Jídlo a vaření). A aby nezůstalo jen u konverzace, využili  prostory naší učebny/kuchyňky a něco si také uvařili. Všem se to moc povedlo a hlavně chutnalo.

Ve dnech od 31. 5.  do 9. 6. probíhaly obhajoby závěrečných prací žáků devátých ročníků, kde byla širokému publiku představena prezentace vypracovaná na základě závěrečné práce, kterou žáci přes celý školní rok psali. Při prezentacích byla skvělá atmosféra, žáci byli velmi ohleduplní a všichni se navzájem podporovali. Předsedkyně komise, která se účastnila všech prezentací, byla paní učitelka Eliášová. 

Dominika Švehlová a Michal Váňa