Program v geoparku

V květnu se naši žáci z prvních a druhých tříd vydali na zážitkový program Do nitra kamenů do nedalekého geoparku v Říčanech, kam jsme se dopravili osobním vlakem. V geoparku naše třídy vždy uvítala moc milá paní průvodkyně, která nás po celou dobu tohoto programu provázela. Po společném seznámení jsme se všichni vydali poznávat nejenom to, co v sobě ukrývají kameny, po kterých chodíme a které nás obklopují, ale také s jejich názvy.

Společně jsme zjišťovali, jak horniny vznikají a jak zanikají a k čemu jednotlivé horniny používáme a kde se s nimi setkáváme. Také jsme společně navštívili laboratoř, kde jsme se pomocí mikroskopu podívali do nitra kamenů. V laboratoři jsme se dozvěděli o obřích krystalech na světě a zjistili, jak se dá kámen nebo hornina rozříznout.

Po prozkoumání hornin a kamenů jsme se rozdělili na menší skupiny. Jedna skupina mohla jít rýžovat granáty do malého jezírka. Další skupina se chopila geologických kladívek a vydala se rozbíjet kameny a zjišťovala, co daný kámen v sobě urývá. Poslední skupina dětí prozkoumávala malou jeskyni. Z jeskyně si každý mohl odnést svůj malý poklad, který si sám našel. Všechny skupiny se na jednotlivých stanovištích vystřídaly a o své zážitky se děti vzájemně podělily.

Na závěr celého programu jsme se zastavili na výbornou zmrzlinu, kde jsme si všichni mohli vyzkoušet své početní dovednosti. Z tohoto programu jsme si odváželi své poklady a mnoho zážitků, o které jsme se s Vámi čtenáři chtěli podělit.

Za první a druhé třídy Michaela Kovářová