Konec školního roku

Letošní školní rok se nesl v duchu neustálých změn a operativních řešení. Shodně jako celá společnost, i my ve škole pracujeme pod tíhou současné doby: Covid, online, hybridní výuka, válečný konflikt na Ukrajině, ekonomická krize, atd. Jsme firma s více než 100 zaměstnanci, téměř 800 žáky, 1600 rodiči (babičky a dědečky již raději nepočítám). Působíme ve čtyřech budovách. A k tomu stavíme novou jídelnu. S velkým obdivem ke svým kolegům, našim dětem a rodičům musím konstatovat,  že mnichovická škola zdárně ukončila školní rok 2021/2022 – všichni žáci se naučili to, co měli (a zvládli), deváťáci byli přijati na střední školy, máme řadu vítězů v soutěžích a olympiádách, děti mají spoustu zážitků z různých třídních aktivit (viz ostatní články zde v Životě Mnichovic, školním webu, Fb či Instagramu).

A nyní již aktuální data: Od 1. září bude v provozu nová budova školní jídelny s vlastní vývařovnou pro 1000 strávníků. V objektu jídelny budou nové 2 učebny. Ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevřít 3 první třídy. Díky ZŠ Struhařov máme „jen“ po třech třídách v prvním, druhém a třetím ročníku – v ostatních ročnících jsou třídy A, B, C, D. Přesné počty žáků ještě neznáme – školní docházka je povinná a rodiče musí přihlásit své dítě do školy, když se přestěhují. A Mnichovice jsou žádanou lokalitou… Stejně tak ještě nevíme, kolik budeme mít od září ukrajinských žáků. Někteří ze současných 16 ukrajinských dětí odjíždějí. Cizince začleňujeme postupně do výuky tak, aby to zvládli a nemělo to dopad na kvalitu výuky. Do třídy zařazujeme max. 2 nové děti. Celkem v roce 2022/2023: budeme mít 800 žáků v 32 třídách, 80 pedagogů a 25 provozních zaměstnanců. Začínáme ve čtvrtek 1. září 2022 – ráno přivítáme žáky a odpoledne slavnostně otevřeme novou školní jídelnu.

Shodně jako v jiných zaměstnáních i u nás ve škole dochází k běžným personálním obměnám. Pokud jste pedagog, nebo máte zájem pracovat v provozním úseku školy, ozvěte se na reditelka@zsmnichovice.cz. Třeba se domluvíme… Hezké prázdniny!

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy