Kde nejsou vztahy, není výkon

Základní pravidlo pro úspěšné vzdělávání zní: Kde nejsou vztahy, není výkon.

U nás v mnichovické škole si to plně uvědomujeme, a proto tolik dbáme na vyvážený poměr mezi aktivitami zaměřenými na  měkké dovednosti a zaměřenými na znalosti a „školní biflování“. Ze spousty článků a obrázků zde v Životě Mnichovic (nebo na našich webových stránkách či sociálních sítí) je vidět, že žáky vedeme ke spolupráci, vzájemné komunikaci a poznávání světa mimo školní třídu. Společné prožitky pak pomáhají při vytváření dobrého klimatu pro výuku.

Na konci ledna obdrží žáci vysvědčení, které zhodnotí jejich půlroční práci. Pro děti i pro rodiče to nebude žádné překvapení, protože všichni jsou průběžně informováni prostřednictvím elektronických žákovských knížek či osobních tripartitních schůzek rodič – žák – učitel. Někdo možná bude se svým vysvědčením nespokojen, ale je důležité děti zocelovat a naučit je překonávat překážky a neúspěchy. Neumetat jim cestičky pro „samé jedničky“. (A taky zbytečně netlačit. V současnosti ve škole vidíme, že stoupá počet dětí, které mají různé psychické obtíže.)
Před našimi deváťáky stojí výzva v podobě přijímacích zkoušek na střední školy. Všichni už se pilně připravují. V rozvrhu mají extra hodiny, ve kterých trénují testy z matematiky a českého jazyka. Od února budou mít naši žáci možnost se přihlásit do odpoledních online kurzů se studenty z Pedagogické fakulty UK (letos nabízíme již počtvrté, poprvé jsme úspěšně vyzkoušeli v covidové době v roce 2020.) V loňském roce deváťáci obstáli velmi dobře. Ze statistik vyplynulo, že na školy s maturitou nastoupilo v Praze 83,5% žáků, ve Středočeském kraji 68,2% a ze ZŠ Mnichovice se dostalo 92,9% žáků.

Věřme, že i současní deváťáci přijímací zkoušky dobře zvládnou a vydají se úspěšně na další vzdělávací cestu (základní školy letos opouštějí silné ročníky, tak jim držme palce).

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy