Výjezd do iQLANDIE

První prosincový den se vydala třída 6. C spolu s několika žáky z 6. B a 6. D prozkoumat expozice science centra iQLANDIE v Liberci. Chvilku poté, co jsme se v centru rozkoukali, jsme se sešli v expozici Živly. Přilákal nás tam program Symfonie blesků, při kterém jsme poznali sílu Teslova transformátoru. Dále jsme zde na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jaké to je čelit nárazům větru o síle vichřice či udržet se na nohou na simulátoru zemětřesení. V dalších expozicích jsme si otestovali své smysly a své tělo. Zkoušeli jsme, kdo hlasitěji zakřičí nebo zda dokážeme přepumpovat tolik krve, jako to umí naše srdce. V jedné z expozic jsme se poznali a popovídali si s humanoidním robotem Thespianem. Nová expozici MatematikUm nám ukázala, jak používat matematiku i mimo školu a jak jí pomocí netradičních pomůcek lépe porozumět. Expozicí, kde jsme strávili hodně času, byla Věda v domě. Zde jsme si například vyzkoušeli, jaké to je pobývat v temné místnosti, nebo jsme poháněli vlastní silou buben obří pračky. Toho, co nás zaujalo, bylo mnoho a určitě zde není možné vše popsat. Zpět do Mnichovic jsme dojeli až v podvečer, unavení ale plní zážitků.

Poděkování za možnost do Liberce vyjet patří Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Jazykové škole s právem SJZ v Kutné Hoře. Do Liberce jsme jeli společně s žáky jedné třídy 1. ročníku střední průmyslové školy. S touto školou navázala ZŠ Mnichovice spolupráci již v minulých letech. Nyní nás jako partnery přizvala k projektu IKAP II Středočeského kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. V jedné ze svých klíčových aktivit se program zaměřuje na podporu orientace žáků ZŠ na obory v oblasti přírodovědy a techniky.

Lenka Bláhová