Kroužky 2022/2023

V letošním školním roce bude přihlašování na kroužky probíhat výhradně prostřednictvím webové aplikace Bookings (odkaz níže), na žádné jiné formy přihlášek nebude brán zřetel.

Přihlašování bude spuštěno 16.9.2022 00:00 hod.

ODKAZ PRO PŘIHLÁŠENÍ NA KROUŽKY

Návod pro přihlášení:

1. Zvolte kroužek, na který chcete dítě přihlásit (pod (i) naleznete info ke kroužku).

2. V kalendáři přejděte ze září na říjen.

3. Vyberte den a čas zvoleného kroužku.

4. Vyplňte všechny údaje – jméno, email (rodiče) a dále jméno, příjmení a třídu (dítěte).

Po přihlášení ihned obdržíte potvrzovací email a na základě přijaté přihlášky Vám zašleme platební instrukce a další potřebné informace.

Booking není časově omezen, je otevřen do naplnění kapacity.

DŮLEŽITÉ – u každého kroužku je termín 22:00, který slouží k evidenci náhradníků. Nevejdete-li se do kroužku v řádném čase a chcete, aby dítě bylo zařazeno mezi náhradníky, prosím přihlaste se na tento termín.

 

 

Na extermí kroužky je potřeba přihlašovat se přímo u pořádajících – kontakty naleznete v tabulce s externími kroužky.

Seznam kroužku 2022/2023

Seznam externích kroužku 2022/2023