Sběr kaštanů a žaludů

Přidejte se k nám při sběru kaštanů a žaludů. Když bude příznivé počasí, využijte možnost jít ven a udělejte dobrý skutek sbíráním kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Suché plody odevzdejte do kontejneru u školního schodiště pod lípami. Hmotnost sběru se jménem pošlete na email: kastany@zsmnichovice.cz. Pro nejlepší sběrače bude odměna. Akce potrvá, dokud počasí bude nakloněno a bude co sbírat. Dáme opět vědět její ukončení.
 
Těšíme se na spolupráci.
S pozdravem, tým žáků Záhady přírody