Masopust napříč školou

V neděli 28. 1., když se Mnichovicemi ubíral masopustní průvod masek, byla připravena i zastávka u školy. Děti z druhých až pátých třid se na to už několik dní chystaly a nacvičily si několik veselých tanečků a scénku o zabití kobyly. Johanka z páté třídy vše doplnila průvodním slovem. Školní jídelna připravila něco dobrého k zakousnutí a teplý čaj. Do masek se kromě dětí nastrojila i paní ředitelka a paní učitelky. Ostatní děti si masopustní zvyky připomněly při vyučování  a při výtvarné výchově vyzdobily celou školu.

Lada Barešová

Masopust na malé škole

První dva ročníky naší školy na náměstí si užily masopust v podobě karnevalu se spoustou her. S přípravami pomáhali i žáci 8. a 9. tříd v rámci volitelných bloků. 

Anna Vinšová

Masopustní rej ve školní družině

V pondělí 29. 1. se ve školní družině konal masopustní rej pro žáky prvního stupně. Děti si užily mnoho zábavy – skládání růží z krepového papíru, výrobu masopustních masek, na venkovním hřišti si zahrály vybíjenou, a pak utíkaly zpátky do tepla, kde na ně čekaly další aktivity, jako házení míčků na klauna, lovení rybiček, našlapování po stopách pštrosa, až po úžasnou diskotéku zakončenou sladkou odměnou. Všechny děti i vyučující se masopustní odpoledne moc užili.

Matyáš Brunner