NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ GYMNÁZIA PŘÍRODNÍ ŠKOLA

Spolupráce ZŠ Mnichovice s Gymnáziem Přírodní škola začala už před několika lety v rámci společného projektu. Těší mě, že i když projekt už skončil, naše cesty zůstávají propojené a setkáváme se i dále.

Ve středu 29.9. studenti osmiletého gymnázia za námi přijeli do Mnichovic a připravili pro žáky 7.B a 7.C workshopy s prezentacemi své expediční práce. Na expedici byli v červnu na Českobrodsku. Studenti nám představili nejen výsledky svého zkoumání, ale především své povídání doplnili zajímavými aktivitami.

Na celkem 7 stanovištích si žáci mohli ověřit praktické dovednosti, a zamyslet se nad danou problematikou. Vyzkoušeli si například sestrojit kyvadlo, ulovit hmyz do smýkačky, prozkoumat vodní živočichy, rozlišit střepy současné a historické keramiky, jaký vliv má přehrada na koryto potoka, co je to kampanologie, anebo si zahrát divadlo.

Ve dvou vyučovacích hodinách se tak vystřídala pestrá témata nejen z fyziky a přírodopisu. Příroda na Podhorkách nám poskytla vhodné prostředí včetně rybníčku. Příjemnou atmosféru doplnilo také sluníčko nad hlavou a báječné počasí babího léta.

Děkujeme za vydařenou akci.

Jana Jelínková