Play and Win

Soutěz v anglickém jazyce pro žáky 1. stupně.     
Vážení rodiče, milí žáčci,

       od října do května tohoto školního roku probíhá v naší mnichovické škole anglická soutěž „Play and Win“. Soutěž je určena pro děti z prvního stupně od  druhé třídy výše. Soutěžní pracovní listy si můžete vyzvedávat u svého vyučujícího angličtiny nebo v kabinetě jazyků ve  třetím patře. Pracovní list vyplníte, podepíšete a odevzdáte zpět. Každý měsíc bude mít své vlastní téma. V měsíci říjnu jsme vybrali téma „Halloween“. Vyplněné pracovní listy je třeba odevzdat nejpozději první pracovní den po skončení daného měsíce, tedy za  říjen nejpozději prvního listopadu. Ti nejpilnější z vás se mohou těšit na   odměnu v podobě anglické pohádkové knihy. Velké slosování o tuto odměnu proběhne dvakrát do roka – za 1. pololetí v únoru a za 2. pololetí v červnu.Tak soutěžení zdar!