Prevence ve škole

S přicházejícím podzimem odstartovaly ve škole preventivní programy. Škola má pečlivě zpracovaný Školní preventivní program, který je aktivně naplňován a pravidelně vyhodnocován. Součástí ŠPP jsou preventivní aktivity, které pro žáky připravují odborníci ze Školního poradenského pracoviště nebo externí organizace, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje např.  Hope4kids, Cesta integrace, o.p.s. a také Policie ČR. Etické dílny od společnosti Hope4kids jsou certifikované programy primární prevence. Zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a předcházet jejich rizikovému chování.  Zároveň splňují zásady efektivní prevence. Programy jsou interaktivní, využívají pestrou škálu didaktických metod jako je hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity a hry podporující komunikaci, spolupráci a kreativitu. Cesta integrace – Centrum primárních programů vytváří pro školu na míru šité certifikované programy, které pomáhají ke snižování výskytu rizikového chování a současně mají preventivní charakter v nejrůznějších oblastech. Policie ČR pro školu připravila preventivní programy, které jsou zaměřené na trestní odpovědnost, kriminalitu mládeže nebo prevenci vzniku závislostí nejrůznějšího druhu. 

V poslední době škola zaznamenala zvýšený kontakt některých žáků s lidmi bez domova, kteří se pohybují v bezprostřední blízkosti školy. Vedení města a ředitelka školy se touto skutečností velmi intenzivně zabývají. Po konzultaci s preventistou PČR byla do preventivních programů zařazena i reflexe na situace, které se týkají právě této problematiky.  

Preventivní programy jsou organizovány pro všechny ročníky na naší škole a probíhají průběžně během celého školního roku.  

Petra Kaprálková, zástupkyně ředitelky školy a vedoucí Školního poradenského pracoviště