První pomoc ve školní družině

Ve školní družině jsme měli poučné odpoledne s první pomocí a policistou pro třetí až páté třídy. Paní z Červeného kříže pro nás velmi realisticky namaskovala úrazy na dobrovolnících. Úrazy jsme se učili ošetřovat a dozvěděli jsme se jak a kdy přivolat pomoc. Věděli jste, že vůbec nejbolestivější úrazy jsou popáleniny? My už víme, jak je máme chladit a co s nimi rozhodně nedělat. Pan policista nám připomněl bezpečný pohyb po silnici a vozovce, jak pro chodce, tak pro cyklisty. Dále nás seznámil s nebezpečím užívání návykových látek. Na prázdniny jsme připraveni a těšíme se na léto!

Lucie Dušková