Příběhy našich sousedů

V květnu jsme se v rámci projektu Příběhy našich sousedů zúčastnili audioworkshopu, při kterém jsme zpracovali nahrávku rozhovoru s pamětníkem, kterou jsme nahráli již v březnu.  Workshopu předcházela příprava scénáře a výběr vhodných pasáží rozhovoru. Na místě jsme si vyzkoušeli, jak scénář následně upravit a jak správně mluvit do mikrofonu. Kromě cenných zkušeností, jsme si odnesli i finální audionahrávku, která bude dostupná na webových stránkách Příběhů našich sousedů.

Za žákovský tým Eliška Klímová 8.D