Pasování dětí ze ZŠ Všestary

Pasování prvňáčků je krásný rituál, kdy se malí prvňáčci stávají oficiálně čtenáři a písaři. Tato slavnost proběhla ve všestarské knihovně za přítomnosti rodičů, učitelů a pana starosty obce Všestary Jaromíra Jecha.

Nejdříve prvňáčci přečetli krátký úryvek před obecenstvem, rodiči. Poté složili slib Rytíře řádu čtenářského, kterým slíbili, že budou pilně číst a psát. Pan starosta, Král z Písmenkového království, je následně pasoval na čtenáře a písaře a předal dětem jejich první pero, knihu s věnováním, triko a diplom, na jehož základě se děti čtenáři a písaři oficiálně staly.

Dalším slavnostním okamžikem, kdy děti jsou již připraveny na novou etapu svého školního života, bylo pasování dětí z přípravné třídy na budoucí prvňáčky. Děti zazpívaly krásnou písničku, s níž se s přípravnou třídou rozloučily. Pan starosta je následně pasoval na budoucí prvňáčky a obdaroval klíčenkou a šerpou.

Toto dopoledne bylo plné emocí, radosti a očekávání. Byl to vzrušující okamžik, který si děti budou pamatovat po celý život. Sešla se spousta rodičů, kteří tomu dali slavnostní punc, za což jim velmi děkujeme. Velké díky patří i panu starostovi, který se své role „krále“ zhostil s noblesou.

Za tým všestarských učitelek Kateřina Znamenáčková