Sázíme stromy

Doubrava na Jidaškách 

Podzim se blíží k zimě, dny se krátí, příroda upadá do spánku. Období zhruba od začátku listopadu do konce března, ve kterém se růst a jiné životní funkce v přírodě zpomalují, až zastavují, se označuje jako vegetační klid. To je ta správná doba nejen na kácení stromů, ale také na jejich sázení. 

V pátek 19.11. jsme se s žáky z výběrového bloku Přírodovědci vypravili na Jidašky sázet duby. Mnichovický lesní hospodář pan Hána se nás ujal a vysvětlil nám, jak na to. Žáci sázeli mladé doubky podle nataženého provázku ve vzdálenosti přes 1 metr. Pomocí úzkého rýče – sazáku, nejdříve udělali jamku, do ní vložili sazenici, kořínky musely být zcela schované v jamce, a překryli je zeminou. Nohama ji udusali a nakonec ještě zkontrolovali, že stromek pevně drží. Práce je to namáhavá, takže po chvíli už si Sváťa musel odložit i bundu. Žáci společně pomohli lesním dělníkům zasázet okolo 80 stromků. 

Na mýtině po odtěžení dřeva napadeného kůrovcem tak vzniká nový les s hlavní dřevinou dubem – doubrava. Jak se píše v učebnici přírodopisu: lesy čistí vzduch, chrání půdu, zadržují vodu, vytváří obraz naší krajiny. Žije v nich mnoho druhů organismů, slouží k rekreaci člověku. 

Děkujeme panu Hánovi a lesním dělníkům za přijetí. Žáci mají nové zážitky a především dobrý pocit z užitečné práce. A že práce šlechtí, a žáci se jí nebojí, k naší radosti přišli ten den všichni. Těšíme se na spolupráci i do budoucna. Budeme sledovat, kolika doubkům se podařilo zakořenit a přežít a jak duby sílí a rostou dál. 

Poděkování za fotodokumentaci patří také výběrovému bloku Média pod vedením Romana Kelbicha, který vypravil s námi 2 žáky s fotoaparátem. 

Za přírodní blok vyučující Jana Jelínková a Petr Polanský.