Volby do školního parlamentu

Volby do školního parlamentu 

V minulém čísle Života Mnichovic jsme slíbili pohled na školní volby očima dětí. V rámci hodin českého jazyka děti sepsaly své postřehy, názory a i hodnocení tohoto projektového dne. 

  1. ročník

1) Měli jsme volby do školního parlamentu a volby vyhrávala Áďa a Kuba. A taky jsme psali do pracovního sešitu. Dozvěděli jsme se, že může volit každý jenom jednoho kandidáta a že dřív se volit muselo a teď se volit nemusí. Volby jsou přísně tajné. 

2) Ve čtvrtek 14. října jsme volili zástupce třídy do školního parlamentu. Volby jsou od 18 let. Ale do školního parlamentu se volí od třetí třídy. Volby jsou svobodné. Na školním parlamentu říkají zástupci třídy, co by chtěli zlepšit ve třídě a škole. 

3) Ve čtvrtek jsme měli projektový den. Ten, kdo chtěl, mohl kandidovat do školního parlamentu. Musel nám říct volební program. Zvoleni byli Kuba a Áďa. Ve třídě jsme si říkali, jak fungují volby v ČR. Pouštěli jsme si různá videa. Potom nám dala paní učitelka oranžový papírek, kde jsme si mohli někoho volit. Dozvěděli jsme se, že můžeme volit pouze jednoho kandidáta. Moc se budeme kandidovat. 

  1. ročník

1) Tento týden se mi líbil čtvrtek. Ve čtvrtek jsme měli projektový den na téma volby. Volili jsme zástupce do žákovského parlamentu, zástupce jsem já a Klárka. Jsem ráda, že mě vybrali. 

3)Tento týden jsme měli projektový den. Když jsme tento týden měli projektový den a měli jsme téma volby. Volili jsme si za třídu někoho do školního parlamentu. Já jsem volil Klárku, a nakonec to vyhrála. TEN DEN BYL SUPER. 

4) Tento týden se mi líbil projektový den. Téma byly volby. První hodinu jsme se rozdělili do skupin. Dostali jsme kousky papíru a skládali jsme je. Na druhou hodinu jsme dostlali papír se dvěma rybami a do nich jsme napsali, co by měl žákovský parlament dělat ve škole. Třetí hodinu jsme volili dva z naší třídy do žákovského parlamentu. Zvolili jsme Klárku a Sáru. Čtvrtou hodinu Klárka se Sárou odešly a my jsme hráli městečko Palermo. A pátou hodinu jsme si říkali, co se nám na škole líbí a nelíbí. Byl to super den, moc se mi líbil. 

  1. ročník 

Den začal vcelku poklidně. Když jsme přišli do třídy, vypadalo to vcelku jako normální běžný den v týdnu. Uvědomili jsme si ale, že vlastně máme volby do školního parlamentu. Někdo pronesl větu, že jsem nakupovala v obchodě, jelikož nikdy nenosím nákupní tašku v ruce. Většina si toho nevšímala a hleděla si svého. Jenže když jsem vyndala lebku kostlivce KARLA, všichni se seběhli k lavici a vykulenýma očima na něj koukali. První hodina probíhala vcelku standardně, protože jsme vyplňovali pracovní listy. 

Poté se někteří jedinci začali seznamovat s KARLEM. Věděla jsem už od začátku, že KAREL bude mít úspěch, ale nečekala jsem, že bude mít dokonce i vlastní ochranku.  

Další hodinu jsme začali vyrábět volební plakáty a kandidáti rozdávali úplatky ve formě sladkostí. Všude byl sice křik, ale jen do té doby než se prezentovaly plakáty a volilo se. Měli jsme dokonce naši volební místnost z dlouhé rolety papíru. 

Zvolení zástupci třídy následně odešli na první zasedání školního parlamentu a naše třída s nadšením očekávala, jaké zprávy nám naši velvyslanci přinesou. S radostí jsme uvítali prosazení návrhu, že se škola nově otevírá už od 7:30 a dojíždějící nemusí venku mrznout.

Tereza Chybová, 8.A 

 

  1. ročník 

Ve čtvrtek 14.10 jsme u nás ve škole měli celé dopoledne neobvyklý projektový den na téma volby. Probíhal ve 3. až 9. třídě. Tento den měl sloužit k přiblížení politického dění a voleb, které nás žáky dřív nebo později také budou čekat. Třetí vyučovací hodinu si každá třída zvolila 2 zástupce do žákovského parlamentu. Poté čtvrtou hodinu proběhlo první zasedání všech zvolených. Navrhly se zde nějaké návrhy od každé třídy, kterými se zde budou zabývat v dalších zasedáních. Poslední pátou hodinu se zástupci vrátili do tříd a přednesli ostatním důležité poznámky, které si z parlamentu odnesli. Zazněly zde návrhy jako: otevírání školy dřív, nové fukary na záchody, vylepšení chodby pro 1. patro, automaty na peníze a mnohé další. Byl to velmi neobvyklý a zajímavý den, který určitě stál za pár zameškaných hodin. 

Eliška Stašková, 9.C