Seznam přijatých prvňáčků

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ, rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisu, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ uchazečům s těmito registračními čísly: