Úspěšnost přijetí našich deváťáků na střední školy

Úspěšnost přijetí našich deváťáků na střední školy

S blížícím se koncem školní docházky stoupá nervozita u žáků (možná ještě více u jejich rodičů), aby úspěšně zvládli přijímací zkoušky a dostali se na vybrané střední školy. Většina žáků zintenzivní svou přípravu, jak při výuce ve škole, tak i v různých přípravných kurzech. Již třetím rokem nabízíme našim deváťákům online tréninky na přijímací zkoušky ve spolupráci se studenty z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha (za finanční podpory rodičovského spolku Rosa Mnichovice). A příprava se vyplácí.

Pro představu jsou zde souhrnná data za delší období.

 Školní rok 2018/2019

  1. ročník – celkem 49 žáků /přijato 49

Z toho:

Gymnázia a lycea                  14                                28,6%

Střední škola s maturitou       29                                59,2%

Střední odborné učiliště         6                                  12,2%

Školní rok 2019/2020

  1. ročník – celkem 66 žáků /přijato 66

Z toho:

Gymnázia a lycea                  20                                30,3%

Střední škola s maturitou       42                                63,6%

Střední odborné učiliště           4                                  6,1%

Výsledky jednotné přijímací zkoušky našich žáků v porovnání s celou ČR byly nadprůměrné:

Český jazyk: ZŠ Mnichovice 66,7 % – celá ČR 55,0 %

Matematika: ZŠ Mnichovice 53,2 % – celá ČR 43,8 %                                        

Školní rok 2020/2021

  1. ročník – celkem 69 žáků /přijato 68 (1 žák – cizinec nepokračuje ve studiu)

Z toho:

Gymnázia a lycea                  17                                24,6%

Střední škola s maturitou       37                                53,6%

Střední odborné učiliště         14                                20,3%

Nepokračuje                             1                                  1,5%

Výsledky jednotné přijímací zkoušky našich žáků byly opět nadprůměrné:

Český jazyk: ZŠ Mnichovice 62,5 % – celá ČR 57,9 %

Matematika: ZŠ Mnichovice 56,4 % – celá ČR 43,2 %     

 

Marcela Erbeková, ředitelka školy