Výlet k sousedům

Žáci 8. a 9. ročníků se 17. – 18. 5. vydali v rámci výuky 2. cizího jazyka poznávat reálie a kulturu do Německa. První den jsme navštívili bavorské město Mnichov, prohlédli jsme si historické centrum, kde si žáci ověřili svoje znalosti a schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Druhý den jsme zamířili na nejnavštěvovanější zámek Německa, který byl inspirací pro Walta Disneyho, Neuschwanstein.

Monika Plevová