Vysvědčení

Již jsme půl roku společně!

„Stará“ škola na náměstí je již tradičně „školním domovem“ našich prvňáčků. Stejně je tomu i v letošním školním roce.

Každý den se před osmou hodinou ráno line ze všech tříd dětský smích a křik. To se prvňáčci vítají se svými kamarády a se svou paní učitelkou. V osm hodin se však „domeček“  utiší  a děti se již soustředí na školní práci. Díky velké píli se již z dětí stávají dobří čtenáři a počtáři. Ale nejen to. Děti poznaly nové kamarády, nové paní učitelky a naučily se mnoha novým dovednostem. Za svou půlroční školní práci byly děti na konci ledna odměněny krásným vysvědčením a slovním hodnocením.

Všem prvňáčkům ke krásnému vysvědčení gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů a radosti v další školní práci.

Za všechny prvňáčky z náměstí, kolegyně z 1. tříd, paní asistentky a kolegyně z ŠD,

Mgr. Jana Cháberová, DiS.