ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

Podání elektronické žádosti o přijetí dítěte do 1. třídy k základnímu vzdělávání naleznete zde. Odkaz bude aktivní do 30. 4. 2023.
 
Po zaregistrování dítěte doručte vygenerovanou a podepsanou žádost o přijetí nebo o odklad do školy:
  • osobně do recepce 
  • do schránky
  • poštou
  • datovou schránkou
  • emailem pouze s ověřeným elektronickým podpisem