Závěrečné práce a prezentace

Vážení studenti a rodiče,

s blížícím se koncem školního roku bychom vás rádi informovali o důležitých termínech a organizačních záležitostech týkajících se závěrečných prací a jejich prezentací.

Rozpis prezentací: Prezentace závěrečných prací se budou konat ve dnech 10. června 2024 – 18. června 2024. Přesný harmonogram prezentací naleznete v přiloženém PDF dokumentu zde. Prosíme všechny studenty, aby se důkladně připravili a dostavili se na své prezentace včas.

Komise: Seznam komise, která bude hodnotit vaše závěrečné práce, bude rovněž vyvěšen u sborovny spolu s rozpisem prezentací. Tento seznam bude obsahovat jména učitelů, kteří budou přítomni během vašich prezentací.

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností neváhejte kontaktovat své třídní učitele nebo vedení školy. Přejeme všem studentům hodně štěstí při přípravě a prezentaci jejich závěrečných prací.

S pozdravem,
Vedení školy