Biologická olympiáda

ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Období zimy, které právě prožíváme, se člověk naučil překlenout ať už teplým oblečením nebo teplem domova a umělým světlem, když už se ho venku nedostává. Jak to ale mají ostatní živé organismy v přírodě? A mnoho dalších otázek kolem zimy řešila Biologická olympiáda.

Téma „Jak přežít zimu“ zvolili organizátoři pro 56. ročník biologické olympiády v kategorii C. Soutěž má teoretickou a praktickou část. Po znalostním testu pokračují žáci v praktických úlohách – určování přírodnin tzv. poznávačka a zejména laboratorní úkol (např. sběr plodů, částí tělního pokryvu, pobytových stop apod.). Konkrétně letos to byla stavba pupenů dřevin.

Školní kolo se konalo dne 28. 1. 2022 v počtu 8 žáků a proběhlo v souladu s pravidly stanovenými Ústřední komisí BiO. Žáci dosáhli vysokého bodového hodnocení. Je to krásný výsledek.

Gratulace a poklona patří všem zúčastněným. Jsem ráda, že našli odvahu, a šli soutěžit. A už by nám všem řekli: proč a kdy vlastně u nás zima nastává, čím se vyznačuje, jak se mohou buňky bránit zmrznutí, které houby sbírat v zimě a co dělají rostliny a živočichové…. Věřím, že cesta školním kolem byla obohacující.

Žáci na stupních vítězů pokračují dál. Podmínkou pro okresní kolo je vstupní badatelský úkol a prokázat další znalosti a dovednosti. Držím palce, ať se Vám daří i v tomto kole soutěže.

Jana Jelínková