Žádný online

Žádný online – potřebujeme společné aktivity

Omikronově – covidový mazec s karanténami máme (snad) za sebou a snažíme se vrátit do běžného školního života. Není to úplně jednoduché. Byli jsme přece jen dost dlouho vytrženi z řady aktivit. O to víc je vidět na jedné straně poptávka po akcích a na druhé straně obava, jestli se exkurze či projekt vůbec uskuteční, jestli se vlastně nebojíme někam vyjíždět, jestli se nám chce něco dělat… Ne, nesmíme se bát. Plánujme a realizujme. I když často s flexibilními úpravami. Něco narychlo zrušit nebo přeložit, to už všichni zvládáme. Učitelé, děti i rodiče.

Tady je ukázka některých našich aktivit:
Zorganizovali jsme čtyři lyžařské kurzy a ještě připravujeme jeden březnový termín pro čtvrťáky, kteří nemohli odjet z důvodu nařízené karantény.
Zamluvené jsou objekty pro červnové školy v přírodě, cyklistické kurzy a třídní výlety.
Učitelé – jazykáři jsou ve spojení s kolegy z našich partnerských škol v zahraničí a domlouvají podrobnosti k mezinárodním projektům. Setkání se uskuteční již na jaře.
Je před námi dubnový zápis do první třídy. Už se těšíme na nové školáky! (A zároveň vytrvale odmítáme všechny zájemce, kteří nejsou z našeho spádového školského obvodu.)

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy