Roboti ve výuce

Ať už zaujmeme k robotizaci jakýkoli postoj, stává se pomalu každodenní součástí našich životů. Vidíme, že tempo technologií, které vznikají a vznikat budou, je tak rychlé, že přirozeným cílem naší školy je žáky připravovat pro jejich budoucí povolání tak, aby byli schopni technologie nejen používat, ale také vytvářet, upravovat nebo i vypnout. Informatické myšlení se tak stává esenciální dovednosti, kterou žáci nepoužijí jen v informatice, ale napříč všemi předměty a také ve svém volném čase. Nenechme se ale zmást. Informatické myšlení nejsou jen chvíle u počítače nebo s robotem v ruce. Je to hlavně logické odvozování v rozhodovacím procesu. Základem tedy je, že myslet jako informatik, si může dovolit úplně každý bez rozdílů.  

Je to už hodně let, kdy na naší škole vznikla možnost volitelných bloků a robotika byla jedním z nejobsazovanějších voleb. Přesto s tímto tématem přišlo do blízkého kontaktu ve škole poměrně malé procento žáků šestých a sedmých tříd. Dnes se již robotika stává nedílnou součástí výuky informatiky na naší škole, a to už od třetí třídy a volitelný blok robotiky se tak pomalu stává určitou nástavbou pro dovednosti, které žáci získávají při jednotné výuce. 

Naše škola zakoupila nově pro výuku kompaktní miniroboty, se kterými děti zažívají své první programovací úspěchy už od třetí třídy. Nová výuka informatiky, učí žáky být tvůrci nových řešení a jsou tak vnitřně silně motivovaní, vyjádřit své nápady formou programu. Komunikujeme tak spolu tváří v tvář i na poli technologií a hledáme individuální i společná optimální řešení.

Bc. Marcela Hrnčiříková