Óda na naši školu

V září jdeme do školy,

budeme psát úkoly.

Budeme se učit,

svoje hlavy mučit.

Učitele hodné máme,

ve třídě si pomáháme.

Covid nám to všechno ruší,

přes online se špatně učí.

Doma sedět musíme,

do školy se těšíme.

Celá škola křičí hej,

naše škola je ta nej.

Honem do ní pospíchej!

 

Tereza Janošková, 4.A