Exkurze T-mobile

Exkurze T-mobile Magenta Experience Center

Dnes už můžeme s jistotou tvrdit, že technologie se staly společným jmenovatelem v každém vyučovaném předmětu a mezi všemi studenty.  Z tohoto důvodu je pro nás důležité zaměřit se na úspěšnost žáků v technologiích. Žáci šestých a sedmých ročníků navštívili T-mobile Magenta Experience Center, kde se nově pořádají vzdělávací aktivity pro školy. Témata mobilních telefonů a workshop s 3D tiskařem tak obohatila výuku Informatiky na naší škole. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací a vyzkoušeli si vymodelovat v 3D programu výrobek, který si také vytiskli. Zdokonalování digitální gramotnosti našich žáků budeme i nadále podporovat, jak při běžné výuce, tak na podobných akcích.

Marcela Hrnčiříková