II. vlna doučování

Naše škola se zapojila do II. vlny doučování. Druhá vlna je financována z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Národní plán obnovy podporuje všechny základní a střední školy v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. Program doučování má za cíl zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky.