Oznámení zvláštního zápisu

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství).

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání/ Заява про зарахування дитини до початкової школи

Žádost o odklad povinné školní docházky/ Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти