Rodiče – nečekaní spojenci

Komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou je jedním z hlavních pilířů mnichovické školy. Není to žádný nový výmysl, ale vyplývá to z potřeb dítěte. Jsme si vědomi společné zodpovědnosti školy a rodiny za vzdělání a rozvoj dítěte. Už v roce 2013 jsme byli zapojení do projektu Rodiče – nečekaní spojenci a tímto tématem se hodně zabývali – tenkrát i nyní. Pod tímto názvem můžete najít na internetu také publikaci ke stažení. I když byla zpracovaná již před deseti lety, obsah je stále aktuální. Některé příklady dobré praxe jsou právě z naší školy. Mnoho z těchto aktivit najdeme u nás i dnes. A hodně jich ještě přibylo. Budování vzájemné důvěry, respektu a odpovědnosti mezi učiteli, rodiči a žáky je pro nás velmi důležité.

Téměř každý den mnichovická škola svítí až do pozdních večerních hodin, protože se zde zkrátka něco děje. Někdy jsou to společné akce pro celé třídy i s rodiči a učiteli – od besídek přes vyrábění až ke sportování. Někdy zase probíhají individuální konzultace, tzv. tripartity: rodič – učitel – žák. Rodiče také přicházejí do školy jako odborníci a předávají dětem své zkušenosti z oboru, který je jim blízký. Někteří s námi spolupracují pravidelně a vyučují společně učiteli ve volitelných talentových blocích. Někteří přicházejí na jednorázové přednášky. Témata jsou různá: od bezpečnosti na internetu, přes znalosti z oblasti vědy až např. po restaurování památek. Besedy s pamětníky jsou u nás také časté – dlouhodobě je naše škola zapojena do projektů Paměti národa a Příběhy našich sousedů.

Hodně si uvědomuji, že to co u nás v Mnichovicích pokládáme za běžné, nemusí být běžné jinde. Vím, že je za tím spousta práce a ochoty všech, kteří se na každodenním životě naší školy a města podílejí. Poděkování patří určitě i Vám, kteří právě čtete tento článek.

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy