Sýkorky

I v letošním školním roce  jsme předali 9 žákům ocenění za správný odhad data, kdy mláďata sýkorky koňadry opustí naši školní budku s kamerou. Ptačí show skončila 20.5. Děkujeme sýkorkám za zpestření školních dní a doufáme,  že si naši  budku opět za rok vyberou k hnízdění.

Jana Jelínková