Výjezd učitelů

Společné dvoudenní výjezdy učitelů mimo prostory naší školy považujeme již za zavedenou tradici. Vloni jsme při práci poznávali Kutnou Horu, letos jsme se vydali do Svatého Jana pod Skalou, kde jsme využili zázemí Vyšší odborné školy pedagogické sídlící v historické budově bývalého benediktinského kláštera.

Toto místo však nebylo vybráno náhodně. S výjimkou komunistické éry je totiž více než sto let spojeno se vzděláváním. Přestože samotná historie obce i školy by sama vydala na náplň obou dní, důvodem našeho setkání bylo především sdílení nových znalostí, informací a inspirace, které učitelé načerpali na tzv. letních školách, kam se pedagogičtí pracovníci v rámci svých dovolených jezdí dále vzdělávat.

Abychom tyto znalosti z nejrůznějších oblastí a oborů co nejlépe využili, připravili nám někteří kolegové ochutnávkové workshopy z nabídky letošních letních škol. Vyzkoušeli jsme si například činnostní učení nebo badatelsky orientovanou výuku, což jsou metody práce s dětmi, které se ve školách čím dál častěji využívají. Držíce se hesla „Po práci legraci“ jsme si večer vyvětrali hlavy v okolních lesích a následně procvičili hlasivky s kytarami.

Nový školní rok je tady a příležitost setkat se se všemi kolegy na jednom místě nastane opět až za rok. Ať to bude kdekoli, bude to zajisté opět inspirativní a příjemné setkání. V Mnichovicích jsme totiž nejen na TEAMS dobrý tým.

Martina Čermáková